Tarieven

Ereloon
en kosten

Honorarium of ereloon

Met ingang van 1 januari 2014 zijn advocaten onderworpen aan BTW-plicht. Onderstaande tarieven zijn dus sinds 1 januari 2014 verhoogd met 21% BTW

Conform de wet en de deontologie wordt het ereloon begroot op basis van een aantal parameters. Het belang van de zaak (dat zowel materieel als moreel kan zijn) speelt daarbij een grote rol, net zoals de omvang van de (te leveren) prestaties en de aard van de zaak. Ook de spoedeisendheid van de zaak kan een criterium zijn. Daarnaast houden wij rekening met de financiële draagkracht van de cliënt bij het begroten van het ereloon. Om de betalingen beter te spreiden werken wij met provisies die worden betaald naarmate de zaak vordert.

Wij hanteren een basisuurtarief van 125,00 euro excl. BTW.

Afhankelijk van het soort prestatie kan een forfaitair ereloon aangerekend worden i.p.v. een uurtarief. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd bij aanvang.

Indien je aan de vereiste financiële voorwaarden voldoet kunnen wij ook pro deo werken.

Kosten

Enerzijds zijn er de dossierkosten. Dit zijn de kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals de opening en archivering van het dossier, kosten van de briefwisseling, verplaatsingskosten (kilometervergoeding), kopies etc.

Voor een eerste consultatie, waarbij uw problematiek uitvoerig wordt besproken betaal je 75,00 euro excl. BTW.

Anderzijds zijn er nog de gerechtskosten. Dit zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure moet betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kunnen de betaalde gerechtskosten op haar worden verhaald.

Bespreek tarieven en kosten met ons

Contacteer ons vrijblijvend voor een verkenningsgesprek in vertrouwen.

CONTACTEER ONS